MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)

Techni Control International (TCI) en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij je bedrijfsvoering rekening houden met je omgeving en de maatschappij dat is Maatschappelijk verantwoord ondernemen of ook wel duurzaam ondernemen genoemd. Daarbij ligt de focus op 3 p’s;

Naast het streven naar winst (profit) ook kijken naar de gevolgen van onze activiteiten voor het milieu (planet) en het welzijn van medewerkers in ons bedrijf en mondiaal (people).

De basis hiervoor zijn de 10 principes van het Global Compact opgesteld door de Verenigde Naties.

Het betreft een aantal kernwaarden op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieu- en anticorruptie.

 

De Tien Principes

Mensenrechten

Principe 1 : Bedrijven steunen en respecteren de bescherming van de internationaal geproclameerde mensenrechten.

Principe 2 : Bedrijven zorgen ervoor dat zij niet medeplichtig zijn aan mensenrechtenschendingen.

 

Arbeid

Principe 3 : Bedrijven dienen de vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen te handhaven;

Principe 4 : De uitbanning van alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid;

Principe 5 : De effectieve afschaffing van kinderarbeid;

Principe 6 : De bestrijding van discriminatie in arbeid en beroep.

 

Milieu

Principe 7 : Bedrijven dienen een preventieve aanpak van milieu-uitdagingen te ondersteunen;

Principe 8 : Initiatieven te ondernemen om een grotere verantwoordelijkheid op milieugebied te bevorderen;

Principe 9 : De ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren.

 

Anti - Corruptie

Principe 10 : Bedrijven moeten corruptie in al haar vormen, inclusief afpersing en omkoping, tegengaan.